Dr.techn.Olav Olsen AS

Postal address:
Postboks 139, 1325 Lysaker

Phone: 67 82 80 00
E-mail: firmapost@olavolsen.no

Contacts

Olav Weider
Olav Weider
Managing Director
Kolbjørn Høyland
Kolbjørn Høyland
Senior Vice President
Business Areas
Jon Børge Stette
Jon Børge Stette
Vice President, Projects
Erik B. Holm
Erik B. Holm
Vice President, Technology and Technology Development
Anne Katrine Hestad
Anne Katrine Hestad
Administration Manager
Tom Husebye
Tom Husebye
HR, IT, QA and HSE Manager
Kirsti Tønnessen
Kirsti Tønnessen
Marketing- and Projectcoordinator
Kirsti Tønnessen
Sindre Sandbakk
Department Manager Trondheim

Kort om oss

Dr.techn.Olav Olsen er et uavhengig byggeteknisk og marinteknisk rådgiverfirma som er engasjert i konseptstudier og detaljprosjektering av både offshore og landbaserte konstruksjoner.

   

 

Vi holder til på Lysaker utenfor Oslo, og har et avdelingskontor på Pirsenteret i Trondheim, tilsammen rundt 90 ansatte. For mer informasjon og kontaktdetaljer, besøk vår KONTAKT side. 

Follow us